SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI 2019


1 WSPARCIE FINANSOWE EDUKACJI MNICHÓW KLASZTORU KARMA RAJA MAHA VIHAR, SWAYAMBHU, NEPAL

    SUMA WSPARCIA FINANSOWEGO – 10 659,24 PLN

Kwota wsparcia zawiera darowizny dla nauczycieli mnichów klasztoru, przybory do nauki.


2 WSPARCIE FINANSOWE KOSZTÓW LECZENIA MNICHÓW KLASZTORU KARMA RAJA MAHA VIHAR, SWAYAMBHU, NEPAL

    SUMA WSPARCIA FINANSOWEGO ? 13 674,39 PLN

Kwota zawiera pokrycie kosztów leczenia mnichów klasztoru.


3 WSPARCIE FINANSOWE REHABILITACJI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DZIECI 

    SUMA WSPARCIA FINANSOWEGO ? 14 287,75 PLN

Kwota zawiera miesięczne wsparcie rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych w ośrodku New Life Nepal w Kathmandu, jak rownież jednorazowe wsparcie finansowe dla ośrodka niewidomych dzieci tri-Netra.


4 WSPARCIE MATERIALNE ARTYKYŁÓW SZKOLNYCH DLA DZIECI W WIOSKACH NEPALSKICH

    SUMA WSPARCIA FINANSOWEGO ? 1 612,37 PLN

Kwota zawiera wyprawki szkolne dla ponad 150 dzieci szkoły podstawowej w Sarlahi, oraz wyprawki dla 20 dzieci rodziców pracujących w fabrykach cegieł w Baktapur.


5 RATOWANIE I LECZENIE ULICZNYCH PSÓW KATHMANDU

    SUMA WSPARCIA FINANSOWEGO ?3 436,60 PLN


6 WSPARCIE FINANSOWE KLASZTORÓW BUDDYJSKICH

SUMA WSPARCIA FINANSOWEGO ? 17 782,00 PLN


7 POMOC W ROZDANIU UBRAŃ DLA DZIECI ZEBRANYCH I WYSŁANYCH Z POLSKI DO NEPALU, DZIĘKI AKCJI MARCINA YETI TOMASZEWSKIEGO

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI 2019