SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI 2020

2020


1 WSPARCIE FINANSOWE EDUKACJI MNICHÓW KLASZTORU KARMA RAJA MAHA VIHAR, SWAYAMBHU, NEPAL

    SUMA WSPARCIA FINANSOWEGO – 16 514,84 PLN

Kwota zawiera darowizny finansowe dla nauczycieli młodych mnichów klasztoru, jak również materiały dydaktyczne.


2 WSPARCIE FINANSOWE KOSZTÓW LECZENIA MNICHÓW KLASZTORU KARMA RAJA MAHA VIHAR, SWAYAMBHU, NEPAL

    SUMA WSPARCIA FINANSOWEGO ? 14 420,21 PLN

Koszty leczenia mnichów klasztoru, jak również częściowe pokrycie kosztów jedzenia, ciepłe ubrania, koce, dla mnichów w klasztorze.


3 WSPARCIE FINANSOWE REHABILITACJI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DZIECI 

    SUMA WSPARCIA FINANSOWEGO ? 10 716,70 PLN

Regularne darowizny dla ośrodka rehabilitacji New Life Nepal, pokrywające koszt utrzymania, leczenia, oraz rehabilitacji niepełnosprawnych dzieci, w szczególności chłopców o imionach Babu i Atit.

4 FINANSOWANIE ŻYWNOŚCI DLA LUDZI DOTKNIĘTYCH DŁUGOTRWAŁYM LOCKDOWN W NEPALU

    SUMA WSPARCIA FINANSOWEGO ? 53 534,24 PLN

Zakup jedzenia, oraz organizacja paczek żywnościowych dla ludzi dotkniętych wielomiesięcznym lockdownem spowodowanym pandemią COVID-19, na terenie Kathmandu, w szczególności mieszkańców okolicy Swayambhu, starszych ludzi z dziennego domu spokojnej starości w Basanthapur, grupy niewidomych w Kirtipur.


5 WSPARCIE MATERIALNE ARTYKYŁÓW SZKOLNYCH DLA DZIECI W WIOSKACH NEPALSKICH

    SUMA WSPARCIA FINANSOWEGO ? 1 382,67 PLN

Przybory szkolne i plecaki dla około pięćdziesięciu dzieci ze szkoły w wiosce Matatirtha.


6 KARMIENIE BEZDOMNYCH PSÓW I MAŁP NA SWAYAMBHU

    SUMA WSPARCIA FINANSOWEGO ? 14 986,85 PLN

Codziennie dokarmianie ponad setki psów, oraz setek małp ze wzgórza Swayambhu, oraz psów w Kathmandu, w związku z bardzo rygorystycznym, wielomiesięcznym lockdownem w Kathmandu, spowodowanym pandemią COVID-19. Pokrywanie kosztów leczenia ratowanych bezdomnych psów, we współpracy z lokalną organizacją KAT Centre Nepal.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WHITE GRAIN ZA ROK 2020