SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI 2017

1 WSPARCIE FINANSOWE EDUKACJI MNICHÓW KLASZTORU KARMA RAJA MAHA VIHAR, SWAYAMBHU, NEPAL

    SUMA WSPARCIA FINANSOWEGO –


2 WSPARCIE FINANSOWE KOSZTÓW LECZENIA MNICHÓW KLASZTORU KARMA RAJA MAHA VIHAR, SWAYAMBHU, NEPAL

    SUMA WSPARCIA FINANSOWEGO ?


SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI 2017