SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI 2022

1 WSPARCIE FINANSOWE EDUKACJI MNICHÓW KLASZTORU KARMA RAJA MAHA VIHAR, SWAYAMBHU, NEPAL

    SUMA WSPARCIA FINANSOWEGO – szczegółowe dane wkrótce


2 WSPARCIE FINANSOWE KOSZTÓW LECZENIA MNICHÓW KLASZTORU KARMA RAJA MAHA VIHAR, SWAYAMBHU, NEPAL

    SUMA WSPARCIA FINANSOWEGO ? szczegółowe dane wkrótce

Koszty leczenia mnichów klasztoru, jak również częściowe pokrycie kosztów jedzenia, ciepłe ubrania, koce, dla mnichów w klasztorze.


3 WSPARCIE FINANSOWE REHABILITACJI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DZIECI 

    SUMA WSPARCIA FINANSOWEGO – szczegółowe dane wkrótce

Regularne darowizny dla ośrodka rehabilitacji New Life Nepal, pokrywające koszt utrzymania, leczenia, oraz rehabilitacji niepełnosprawnych dzieci.4 KARMIENIE BEZDOMNYCH PSÓW I MAŁP NA SWAYAMBHU

    SUMA WSPARCIA FINANSOWEGO – szczegółowe dane wkrótce

Codziennie dokarmianie ponad setki psów, oraz setek małp ze wzgórza Swayambhu, oraz psów w Kathmandu. Pokrywanie kosztów leczenia ratowanych bezdomnych psów, we współpracy z lokalną organizacją KAT Centre Nepal.