Główne cele Fundacji White Grain

Celami Fundacji są:

  1. Organizowanie i niesienie pomocy humanitarnej, rozwojowej, edukacyjnej lub medycznej osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności sierotom, ofiarom klęsk żywiołowych, dzieciom wywodzącym się z najuboższych rodzin w Nepalu i Indiach.
  2. Wspieranie działań społecznych mających na celu odbudowę budynków zniszczonych przez trzęsienie ziemi w 2015 roku oraz budowę szkół w Nepalu na terenach gdzie dostęp do edukacji jest ograniczony
  3. Wspieranie działań społecznych promujących ochronę środowiska w Nepalu i Indiach
  4. Wspieranie działań promujących i chroniących kulturę Himalajów, w szczególności dziedzictwa religijnego i kulturowego buddyzmu.
  5. Wszechstronna pomoc bezdomnym i krzywdzonym zwierzętom w Nepalu ze szczególnym uwzględnieniem bezdomnych psów